(0)

DEĞERLERİMİZ

ÖNCELİKLİ YATIRIMIMIZ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.

Termikel ailesi olarak, değişen ve yenilenen global yaşam sürecinde mükemmel olmanın ve farklı kalmanın en temel ilkesinin çalışan müşteri profilini sürekli memnun kılmakla mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.
Bu memnuniyete paralel olarak kalite unsurlarının tüm gerekliliğini ortaya koyarak, yüksek teknolojiyi takip ederek ve hiyerarşik düzende liyakat esaslarının tam anlamıyla uygulanabilirliliğini ortaya koyarak bu sürecin devamının sağlanması gerekliliğinin de bilincindeyiz.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek prensiplerimizdir.
Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Termikel A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için performans yönetim sistemi, kurum performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca uygulanan ''Üretderece m'' performans prim sistemi uygulaması da bulunmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır.

Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Termikel A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için performans yönetim sistemi, kurum performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca uygulanan ''Üretderece m'' performans prim sistemi uygulaması da bulunmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır.

İŞE ALIM PRENSİPLERİ

Termikel'e iş başvurusu yaptığınızda, başvurunuz dört ana konuda değerlendirilir.

  Teknik Uygunluk

 • Eğitim,
 • Deneyim,
 • İşe Özel Bilgi,
 • Yabancı Dil,
 • Bilgisayar Bilgisi,
 • Gerekli Ekipmanları Kullanabilme.

  Yetkinliklerine Sahip Olma

 • Müşteri Odaklılık,
 • Takım Çalışmasına Yatkınlık,
 • Etkili Problem Çözme,
 • Sonuç Odaklılık,
 • Yenilikçilik,

  Değerlere Uyum

 • Dürüstlük ve adalet
 • İnsana Saygı
 • Yenilik
 • Alçak gönüllülük
 • Sadakat ve sahiplenmedir.

  Liderlik

 • İşbirlikçi olmak
 • Gerçekçi Olmak
 • İlerlemede Süreklilik Sağlama
 • Yüreği ve Aklıyla bağlı olmak
 • Markaya çatısı altında ürün çeşitliliği sağlamak.
 • Bağlılık

Tüm süreçler boyunca Termikel’le temas kuran tüm adaylarımıza sürecin gelişimi ve sonucu hakkında mutlaka bilgilendirme yapılmakta ve tüm başvurular gizlilik ilkesi içerisinde değerlendirilmektedir...

ÜCRETLENDİRME

Ücret Sistemiyle amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir.

Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanılmaktadır. Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir.

Termikel A.Ş. her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.

Çalışanlarımıza;
Ücret (Yılda 12 maaş )
Prim (belirli kademe ve pozisyonlarda) sunulmaktadır.

İŞ VE STAJ İMKANLARI

Çalışanlara özel olanaklar;

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar verildiği kişiler açısından bakıldığında ikiye ayrılmaktadır :

  Tüm çalışanlara sağlanan olanaklar

 • Eğitim: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere
 • Ödüller: Gösterilen üstün performans, özveri, katkı ve yaratıcılık doğrultusunda
 • Şirketin satmakta olduğu ürünlerden indirimli yararlanma
 • Sosyal Yardımlar (Evlenme,Öğrenim yardımı vb.)
 • Öğle Yemeği
 • İş Yeri Sağlık Servisi
 • Personel Taşıma Hizmeti

  Görevi gereği çalışanlara sağlanan olanaklar

 • Araç tahsisi
 • Cep telefonu hattı tahsisi
 • Benzin
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Yemek fişi

  ÜCRETLİ İZİNLER İÇİN ŞİRKET POLİTİKASI

  ÇALIŞMA SÜRESİ

 • İzin Süresi 1 - 5 Yıl
 • İzin Süresi 5 - 15 Yıl
 • İzin Süresi 15 Yıl ve üstü
 • 14 İş Günü
 • 20 İş Günü
 • 26 İş Günü

BAŞVURU YAPMAK İÇİN

TIKLAYIN

KAMPÜSTEN KARİYERE

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Öğrencilerin üniversitelerden edinmekte oldukları teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile Termikel A.Ş., üniversiteler ile yaptığı protokoller çerçevesinde hem şirketimize, hem üniversitelere, hem de üniversite öğrencilerine karşılıklı katma değer sağlayacak Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları yürütmektedir..

Üniversite-Sanayi işbirligi çalışmaları; şirketimizin sürekli gelişme ve iyileşme kapsamında belirlediği Arge, mühendislik, üretim, satış, pazarlama, insan kaynakları, mali işler gibi sosyal alanları kapsamaktadır.

Bu işbirligi çalışmaları ağırlıklı olarak 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin ödev ve bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmaları çerçevesinde yürütülmektedir.

Termikel A.Ş. olarak; lise ve üniversite ögrencilerine sagladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatina hazırlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.

LİSE STAJLARI

 • Lise staj başvuruları Mayıs-Haziran ayları içinde kabul edilir ve staj okul dönemi olan Eylül-Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
 • İnsan Kaynakları Bölümü koordinasyonunda şirket genelinde her yılın Nisan ayında talepler belirlenir.
 • Anket sonucunda belirlenen stajyer ihtiyacı, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından doldurulan ihtiyaç tespit formu ile birlikte Mayıs ayı içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve ilgili okul müdürlüklerine gönderilir.
 • Staj yapması kesinleşen öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan eğitim öğretim yılı baslangıç haftası içinde İnsan Kaynakları Bölümü'ne ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
 • Stajın ilk haftasında öğrencilere Şirket tanıtımı ve uygulamalarını Şirket Oryantasyon programı yapılır.

ÜNİVERSİTE STAJLARI

Stajlar Eylül-Haziran arasında; minimum 6 hafta olmak üzere 1 dönem olarak gerçekleştirilmektedir.

 • Ön seçim kriterleri;
 • Öğrencinin basari düzeyi
 • Öğrencinin öğrenim gördügü bölümün şirket iş süreçleri ile ilgili olması
 • Stajyer kontenjanları

Başarılı olan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre başarı puanı dikkate alınarak yerleştirilmektedir. Adaylara staja kabul edilip edilmediği bilgisi e-mail ile verilir.

ŞİRKET İÇİ İLETİŞİM

360 Derece şirket içi iletişimi sağlamak amacıyla genelde aynı ortamda bir araya gelemeyen hedef kitleler buluşturulmaktadır. Bu birlikteliklerin önemli amaçları arasında: Çalışanlara tepe yönetim tarafından, yani en yetkili ağızdan şirketin mevcut durumu, yeni üretim, pazarlama ve yatırım stratejileri, önümüzdeki dönemler için öngörülen projeksiyon, hedefler ve yeni projeler, kariyer ipuçları gibi önemli bilgi aktarımının soru-cevap şeklinde ve rahat bir ortamda paylaşılmasına olanak sağlamak yer almaktadır.

Yönetim açıklamalarının yanı sıra, şirket içi iletişim için önemli iletişim enstrumanlarından olan "TR BÜLTEN" kullanılır. Bülten, aylık yayınlanmaktadır. Şirketimiz çalışanlarının katkılarıyla hazırlanmaktadır.

"Termikel Bülten"de şirketimizin faaliyetlerine, sosyal aktivitelerine, basında çıkan haberlerine, ayrıca şirketimiz Termikel'in global aktivitelerine yer verilmektedir. Dergide, köşe yazıları, sosyal aktiviteler, kültür- sanat haberleri gibi pek çok konuya da yer vermektedir. Yönetimden, çalışanına kadar her kademe ve pozisyondan çalışana hitap eden bu dergi şirketimizin en önemli araçlarındandır.