Termikel Online Satış Mağazası
Human resources


DEĞERLERİMİZ


 

ÖNCELİKLİ YATIRIMIMIZ


ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.
Termikel ailesi olarak, değişen ve yenilenen global yaşam sürecinde mükemmel olmanın ve farklı kalmanın en temel ilkesinin çalışan müşteri profilini sürekli memnun kılmakla mümkün olabileceğini düşünmekteyiz. Bu memnuniyete paralel olarak kalite unsurlarının tüm gerekliliğini ortaya koyarak, yüksek teknolojiyi takip ederek ve hiyerarşik düzende liyakat esaslarının tam anlamıyla uygulanabilirliliğini ortaya koyarak bu sürecin devamının sağlanması gerekliliğinin de bilincindeyiz. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek prensiplerimizdir. Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve bayi ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.


 

PERFORMANS YÖNETİMİ


Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Termikel A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için performans yönetim sistemi, kurum performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca uygulanan ''Üretderece m'' performans prim sistemi uygulaması da bulunmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır. Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Termikel A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi için performans yönetim sistemi, kurum performans değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca uygulanan ''Üretderece m'' performans prim sistemi uygulaması da bulunmaktadır. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları gelişim planlama, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlayarak kurumsal gelişim ve çalışan gelişimi arasındaki entegrasyon sağlamaktadır.

 

 

ÜCRETLENDİRME


Ücret Sistemiyle amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanı motive edecek bir ücret sistemi kullanılmaktadır. Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. Termikel A.Ş. her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir. Çalışanlarımıza; Ücret (Yılda 12 maaş ) Prim (belirli kademe ve pozisyonlarda) sunulmaktadır.